Missioon

Meie missioon on viia kokku tööpakkujad ja tööotsijad nii hooajaliselt kui ka pikema perioodi vältel. Lisaks sellele toetame iga töötaja värbamisega ka Ukraina ja Eesti spordialaliitude arengut ja noorte spordi edendamist.

Kogemus

Personali otsingu ja vahenduse kogemust on meil 14 aastat. Hetkel on meie Eesti sidusettevõtetes püsivalt tööl 50 töötajat. Antud töötajad on leitud ettevõtetele sihtotsingu põhiselt, vastavalt ettevõtete poolt esitatud töötaja profiilile.

Läbipaistvus

Meie koostööpartnerid hindavad meie poolt pakutava renditööjõu kõrget kvaliteeti. Igakuiselt edastame koostööpartneritele maksuameti info töötasude ja riigimaksude tasumise kohta.